Pocket Park – Inowrocław

Ogród bylinowy - Rzeszów

CHARAKTERYSTYKA TERENU

Projektowana działka ma nieregularny kształt zbliżony do trapezu, z domem usytuowanym bliżej północno-wschodniego narożnika tj. części frontowej działki, w odległości 11m od wjazdu. Działka posiada różnice w wysokości terenu. Frontowa część działki na około 2/3 długości jest terenem płaskim, w odległości 1/3 długości terenu od strony lasu teren podnosi się. Po południowej stronie ogrodzenia znajduje się furtka prowadząca do lasu (przesłonić nasadzeniami, ale zachować łatwy dostęp). Działki sąsiadujące od strony wschodniej oraz zachodniej nie są jeszcze zagospodarowane. Otoczenie działki ma naturalny, leśny charakter. W najbliższym sąsiedztwie nie występują zabudowania jednorodzinne. Dojazd na teren działki jest możliwy drogą gruntową. Wjazd od strony północnej. Ogród został zaprojektowany w taki sposób aby podkreślić jego leśny charakter oraz stworzyć zakątki nie widoczne na pierwszy rzut oka – wymuszające ruch zwiedzającego w celu poznania całego ogrodu i tego co się w nim znajduje.

WYTYCZNE PROJEKTOWE

 • Ogród w stylu naturalistycznym, leśnym
 • Wprowadzenie dużej ilości drzew, również w trawniku
 • Zagospodarowanie skarpy na tyłach ogrodu
 • Wyznaczenie miejsca zabaw dla dzieci,
 • Wyznaczenie strefy na ognisko
 • Zaprojektowanie ogrodzenia i strefy wjazdowej
 • Zaprojektowanie miejsca na śmietnik,
 • Dobór roślin pasujący do naturalnego otoczenia,
 • Zaprojektowanie łąki kwietnej atrakcyjnej cały rok,
 • Wyznaczenie miejsca na piwniczkę oraz domek narzędziowy
 • Wprowadzenie zieleni naturalnej, w leśnym charakterze