Pocket Park – Inowrocław

Park kieszonkowy - Zielona enklawa w centrum miasta - Inowrocław

CHARAKTERYSTYKA TERENU

Mieliśmy przyjemność przygotować dokumentację projektową razem z pracownią budowlaną Constructo dla miasta Inowrocław. Celem projektu było stworzenie zielonej enklawy w centrum miasta, który ma powstać na terenie po dawnej kamienicy przy skrzyżowaniu ulic Szerokiej i Rybnickiej. Skwer ma być przykładem ogrodu kieszonkowego, który ma służyć mieszkańcom jako zielona enklawa w centrum miasta. Podstawą opracowania były: mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, inwentaryzacja terenu, przeprowadzony wywiad z Inwestorem oraz  wizja lokalna.

Na początku prac projektowych przygotowano dwie koncepcje, które po omówieniu z Inwestorem posłużyły do wykonania koncepcji wynikowej.

WYTYCZNE PROJEKTOWE

  • teren powinien zostać zaprojektowany zgodnie z ideą parku kieszonkowego,
  • teren powinien być zieloną enklawą,
  • teren powinien służyć mieszkańcom, zwierzętom oraz owadom,
  • teren powinien wkomponowywać się w otoczenie,
  • na terenie powinny znaleźć się przykłady roślin kwitnących oraz roślin zimozielonych,
  • należy przewidzieć system nawadniający,
  • należy przewidzieć oświetlenie terenu,
  • w projekcie należy wykorzystać ławki wiedeńskie.

UZASADNIENIE KONCEPCJI

Kompozycja terenu działki została przemyślana i zaprojektowana pod względem funkcjonalnym, wizualnym oraz ekonomicznym. Park kieszonkowy z definicji jest terenem publicznym i zielonym o niewielkiej powierzchni. Jest wkomponowany w tkankę miejską i ma umożliwiać pobliskim mieszkańcom kontakt z zielenią. Zaproponowana koncepcja zagospodarowania działki nawiązuje kształtem do naturalistycznych, łagodnych w odczuciu rozwiązań, ale z nowoczesnym wydźwiękiem. Projektantom zależało, aby na niewielkiej przestrzeni wprowadzić jak największą liczbę roślin, oraz jak największa liczbę miejsc do odpoczynku. Zielony skwer ma nie być jedynie oglądany przez mieszkańców. Ma być miejscem, do którego każdy chętnie przyjdzie, usiądzie i odpocznie w otoczeniu zieleni. Zastosowany układ funkcjonalny umożliwi przechodniom skrócenie sobie drogi i przejście na wskroś parku.  W zastosowanym układzie dominują łuki, które mają na celu optyczne powiększenie przestrzeni. Całość stanowi spójną formę pod względem estetycznym.