Ogród leśny – prywatny inwestor

OGRÓD LEŚNY - PRYWATNY INWESTOR

CHARAKTERYSTYKA TERENU

Projektowana działka znajduje się pod lasem na płaskim terenie. Przed przystąpieniem do prac projektowych zbadano teren pod względem szaty roślinnej, nasłonecznienie/ocienienia a także przewietrzania terenu. Ogród posiada liczne drzewa iglaste oraz liściaste. Zachodnia część działki jest zarośnięta wieloletnimi drzewami iglastymi tworzącymi zagajnik. Na działce wystękuje uboga ziemia piaszczysto-gliniasta. Działka znajduje się w osłoniętym miejscu, przed lasem. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się jeden dom jednorodzinny. Działka w całości porośnięta jest wysokimi drzewami, które stanowią podstawę i punkt wyjścia dla projektu zagospodarowania terenu.

USTALENIA WYJŚCIOWE DO PROJEKTU

  • Ogród zachowany w stylu minimalistycznym
  • Istniejące drzewa zostały otoczone wydzielonymi rabatami w których planuje się niższe nasadzenia
  • Dobrana roślinność ma mieć nowoczesny i minimalistyczny charakter
  • Działka będzie koszona kosiarką/traktorkiem. Należy stworzyć układ pozwalający na wygodne koszenie
  • Wyznaczenie miejsca na ognisko w okolicy domku letniego
  • Wyznaczenie miejsca na basen całoroczny
  • Należy oddzielić działkę zielenią wysoką od sąsiednich działek