Ogród nowoczesny – Baranów

Ogród nowoczesny - Baranów

CHARAKTERYSTYKA TERENU

Ze względu na posadowienie budynku na znacznym podwyższeniu, projektowana działka posiada duże różnice terenu. W północno-zachodnim narożniku działki znajduje się utwardzony podjazd do garażu oraz furtka prowadząca do głównych drzwi wejściowych do domu. Prowadzą do nich schody zbudowane z wielkoformatowych płyt wyprodukowanych pod wymiar firmy CONTRACTORS, w systemie schodów lewitujących. Na podjeździe przed domem jest wystarczająco dużo miejsca, aby mogły  swobodnie zaparkować trzy samochody osobowe. Cofnięte ogrodzenie frontowe, umożliwia również zaparkowanie przed bramą wjazdową. Strefę wejściową do domu od strefy parkingowej oddziela pas zieleni zaprojektowanej w podwyższonych rabatach umocnionych palisadą batonową, tworząc w ten sposób długie donice. Obejście wokół domu posiada liczne stopnie i skarpy. Poziom ‘0’ jest to poziom na jakim znajduje się taras oraz nawierzchnia przy głównych drzwiach wejściowych do domu. Idąc wzdłuż południowo-zachodniej ściany budynku, mijamy część warzywno-owocową z donicami na warzywa oraz ze względu na ograniczoną przestrzeń drzewkami owocowymi wąskokolumnowymi. Strefa ta znajduje się w obniżeniu na poziomie – 60cm. 2 Z tarasu jest możliwość zejścia na przestrzeń trawnikową, obniżoną w stosunku do tarasu. Prowadzą do niej cztery stopnie o wysokości 15cm. Kolejne schody prowadzą do wgłębnika z miejscem na palenisko. Znajduje się on ponad metr niżej w stosunku do tarasu. Ostatnie stopnie (w ilości 3 stopnie po 15cm) prowadzą z wgłębnika do najniżej położonej części w ogrodzie. Stamtąd podchodząc pod zadarnioną skarpę, możemy obejść dom wokoło i kierując się wzdłuż północno-wschodniej ściany budynku, wracamy do części frontowej działki.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

  • Ogród w stylu minimalistycznym, nowoczesnym z udziałem traw i bylin
  • Osłonięcie się od sąsiadów oraz od drogi
  • Cofnięte ogrodzenie frontowe w celu utworzenia przestrzeni parkingowej dla gości
  • Zaprojektowanie przestrzeni wypoczynkowej, osłoniętej przed wzrokiem sąsiadów
  • Utworzenie strefy warzywno-owocowej
  • Zaprojektowanie utwardzonego obejścia wokół domu
  • Funkcjonalne połączenie i zagospodarowanie różnic w terenie
  • Należy oddzielić działkę zielenią wysoką od sąsiednich działek