Ogród naturalistyczny – prywatny inwestor

OGRÓD NATURALISTYCZNY - inwestor prywatny, Błotnik

Projektowany teren wokół domu jednorodzinnego jest terenem płaskim. Działka ma trójkątny kształt, zwężający się w kierunku południowym. Projekt ogrodu ma zmiękczyć jego kształt i wprowadzić odczuwalny podział na strefy funkcjonalne. Każda z nich jest ze sobą wzajemnie powiązana. Przez cały ogród prowadzona jest ścieżka wykonana w kostki brukowej umożliwiające spacer przez cały obszar ogrodu – od tarasu po kraniec w części południowej.Ogród posiada ciekawe elementy i „wnętrza” w których Inwestor może wprowadzić dodatkowe elementy wyposażenia – siedziska, hamaki, rzeźby.

Ogród podzielono na kilka stref funkcjonalno-przestrzennych:

  1. Strefa wejściowa – wejście na teren posesji, miejsce na samochody, miejsce na śmietniki, dojście do śmietnika
  2. Strefa przejściowa – strefa wzdłuż ogrodzenia, obsadzona ozdobnymi roślinami. Znajduje się tu miejsce na stół do ping-ponga
  3. Strefa reprezentacyjna – strefa przed domem, widoczna od ulicy. Obejmuje nasadzenia, część trawnika wraz z ozdobnymi kulami świetlnymi
  4. Strefa osłonowa – strefa oddzielająca teren działki od przylegającej działki- obejmuje pas zieleni wzdłuż ogrodzenia
  5. Strefa gospodarcza – obejmuje niewielką, drewnianą altanę – według projektu Inwestora
  6. Strefa rekreacyjna – strefa obejmująca teren trawnika wraz z miejscem na meble wypoczynkowe
  7. Strefa ogrodowa – najbardziej atrakcyjna część ogrodu – obejmuje wzniesienia, palenisko z siedziskami, ozdobną drewnianą pergolę, placyk z fontanną pod brzozami
  8. Strefa warzywna – obejmuje południową część ogrodu, przeznaczoną na ogródek warzywno-owocowy. Początkowo proponujemy pozostawienie nawierzchni trawiastej. Z czasem można wprowadzać skrzynie inspektowe na warzywa.

ZRÓŻNICOWANIE WYSOKOŚCI TERENU – PAGÓRKI

W projekcie zagospodarowania ogrodu planuje się wprowadzenie pięciu niewielkich pagórków, które urozmaicą płaski teren i oddzielą dwie części ogrodu. Pagórki wykonujemy poprzez nasypanie ziemi na wysokość ok. 45 cm. Ziemia powinna zostać ubita i ręcznie uformowana według rysunków. Granice pagórków z płaskim terenem proponuje się wykończyć obrzeżem typu ecobord. Pagórki w pełni zostaną obsadzone roślinnością.