Ogród wśród pól – Syców

Ogród wśród pól - Syców

ogród nowoczesny realizacje

CHARAKTERYSTYKA TERENU

Obszar opracowania składa się z dwóch przyległych działek o nieregularnym kształcie. Na jednej z działek w centralnej części znajduje się dom jednorodzinny z tarasem wysuniętym w kierunku wschodnim.  Działka znajduje się na terenie o różnych wysokościach. Dom znajduje się wyżej niż poziom drogi dojazdowej i drugiej działki, która jest ulokowana niżej od działki sąsiada. Stanowi to główny problem użytkowy ze względu na gromadzenie się wód opadowych w jej centralnej części.  Dodatkowym problemem działki jest wysoki poziom wód gruntowych oraz gliniaste podłoże. Wokół domu wykonano obejście z kostki brukowej oraz taras wysunięty w kierunku wschodnim. Taras został wykończony płytami gresowymi oraz stopniami betonowymi. Wokół tarasu wyznaczono obejście wykończone płytami betonowymi oraz grysem. Działka znajduje się w okolicy lasów. Od północnej strony graniczy z działką sąsiada i fragmentem lasu. Od części wschodniej z niezagospodarowaną działką budowlaną. Od pozostałych części graniczy z polami uprawnymi i drogą dojazdową, gruntową.

projekt ogrodu
projekt ogrodu

UZASADNIENIE KONCEPCJI

Ogród został zaprojektowany z poszanowaniem preferencji i wskazań Inwestora. Podstawowy podział ogrodu został wyznaczony przez prowadzenie linii pod kątem prostym. Wyznaczono regularne, proste rabaty, które zostaną obsadzone roślinnością oraz uzupełnione istniejącymi kamieniami. Ogród podzielono na kilka stref funkcjonalnych:

STREFA ODPOCZYNKU – najbardziej widoczna część ogrodu z domu. Będzie obserwowana przed domowników, którzy będą oglądać ogród z salonu. Wyznaczono tu miejsce na odpoczynek – ażurową altankę, która zostanie umieszczona pod konarami istniejących brzóz. Dodatkowo zaprojektowano kącik do odpoczynku pomiędzy drzewami. Proponujemy wykończenie nawierzchni z płyt ogrodowych, pomiędzy którymi zostaną nasadzone drzewa. Za kilka lat jak drzewa podrosną będzie można zawiesić na nich hamak. Przed tarasem wyznaczono również ozdobną, wyniesioną na wys. 30 cm rabatę.

STREFA TECHNICZNA – obszar pomiędzy zachodnią częścią domu a działką sąsiadów. Planujemy dodać tu większą ilość roślinności, aby w naturalny sposób odgrodzić się od sąsiada.

STREFA WEJŚCIOWA – część ogrodu obejmująca najbardziej reprezentacyjna część, czyli wejście. Przed domem zaprojektowano nowoczesne ogrodzenie, odsunięte od linii drogi o ok. 3m, dzięki czemu uzyskaliśmy trzy miejsca parkingowe. W strefie wejściowej zaprojektowano również ogrodzony śmietnik z furtką wejściową od strony ulicy. Inwestorzy będą mogli przerzucać śmieci przez ogrodzenie. W centralnej części ogrodzenia wyznaczono bramę łamana o szerokości 5m. Obok niej zaprojektowano słupy a za nimi furtkę wejściową. Nad furtką wejściową będzie znajdować się nowoczesne zadaszenie z bloków betonowych. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki brukowej.

STREFA REPREZENTACYJNA – Obejmuje front działki od strony ulicy – czyli część, która będzie widoczna od strony ulicy. Wyznaczono tu rabaty w prosty, geometryczny sposób. Rabaty zostaną podświetlone oświetleniem punktowym w postaci prostych, minimalistycznych słupów oświetleniowych.

STREFA REKREACYJNA – strefa obejmująca część trawnika z zieloną wysepką oraz altanę gospodarczą z miejscem na ognisko. Wokół podjazdu do altany wyznaczono prostą rabatę.

STREFA  CENTRALNA – część ogrodu zlokalizowana przy samym tarasie. Jest to strefa gdzie jej znaczną część zajmują nasadzenia. Zaprojektowano w niej prostą rabatę z roślinami iglastymi i hortensjami oraz wyniesioną donicę, w której zostaną posadzone lawendy podświetlone kulami świetlnymi. Jest to strefa przejściowa pomiędzy tarasem i domem a ogrodem. Na centralnej osi widokowej wprowadzono drewnianą konstrukcję, która zostanie obsadzona roślinami pnącymi oraz miejsce na huśtawkę.

ODRÓD DESZCZOWY – część ogrodu obejmująca najbardziej problematyczną część. Ze względu na cykliczne zalewanie ogrodu, zaproponowano wprowadzenie ogrodu deszczowego, czyli niewielkiej niecki która zostanie obsadzona roślinnością znoszącą okresowe zalewania. Schemat budowy ogrodu deszczowego przedstawiono w osobnym podpunkcie. Wokół ogrodu deszczowego można wybudować drewniany podest.

STREFA WARZYWNO-OWOCOWA – część ogrodu przeznaczona na niewielki ogród warzywny. Zaproponowano wprowadzenie trzech skrzyni inspektowych, które mogą zostać obsadzone warzywami/ziołami/krzewami owocowymi. Obok skrzyni wyznaczono miejsce, gdzie można posadzić kilka krzewów owocowych.

STREFA OSŁONOWA – część ogrodu obejmująca północną i wschodnią granicę ogrodu. Jest to strefa osłonowa, oddzielająca ogród Inwestora od przylegających działek. W części północnej mamy istniejące drzewa – brzozy, przed którymi zaproponowaliśmy dodatkowe nasadzenia. Wzdłuż wschodniego ogrodzenia proponujemy wprowadzenie roślinności wysokiej, która będzie stanowiła tło ogrodu i będzie go częściowo zacieniała.

aranżacja ogrodu
nowoczesny ogród
ogród nowoczesny realizacje
nowoczesny ogród realizacje
aranżacja ogrodu
aranżacja ogrodu
nowoczesny ogród