Reklamacje oraz zwroty

Przesyłkę należy natychmiast sprawdzić przy kurierze. Mech oraz wysyłane ramki są delikatnymi produktami, które pomimo specjalistycznego pakowania mogę ulec zmieszczeniu przy podróży. Należy wówczas zrobić zdjęcie i wysłać razem z opisem na adres naszej siedziby. Każdy zwrot oraz reklamacje są rozpatrywane indywidualnie.