Zagospodarowanie terenu wokół kliniki, Wrocław

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ KLINIKI, WROCŁAW

OPIS PROJEKTU

Projekt zagospodarowania terenu wokół Kliniki Medycyny Estetycznej został zaprojektowany z poszanowaniem wytycznych Inwestora. Naszym zadaniem było stworzenie projektu zieleni w nowoczesnym stylu nawiązującym do bryły budynku. W projekcie wprowadzono zróżnicowane gatunki traw oraz zaproponowano nowe nasadzenia drzew.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

  • Zieleń oraz mała architektura projektowane w stylu nowoczesnym
  • Zaprojektowanie zieleni podkreślającej elewacje budynku
  • Nasadzenia oparte o zróżnicowane gatunkowo ozdobne trawy