Inwentaryzacja dendrologiczna

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Inwentaryzacja dendrologiczna, inaczej inwentaryzacja zieleni, umożliwia określenie ilości i parametrów drzew. Czym jest wspomniana inwentaryzacja, jak przebiega i kiedy w szczególności należy ją wykonać? Poniżej kilka informacji na ten temat. Zachęcamy do lektury!

Czym jest inwentaryzacja dendrologiczna?

Inwentaryzacja dendrologiczna, nazywana także inwentaryzacją zieleni to, mówiąc najogólniej, ilościowy zapis drzew oraz krzewów wraz z informacjami na temat ich rozmieszczenia oraz parametrów dendrometrycznych. Efektem przeprowadzenia inwentaryzacji jest sporządzanie kompletnej dokumentacji zawierającej szereg informacji na temat drzew i krzewów. Opracowanie składa się z 3 części, są to:

1. Część opisowa

W części opisowej znajdziemy opis uwarunkowań terenowych, informacje na temat prawnej i formalnej podstawy inwentaryzacji, drzew przeznaczonych do wycinki czy też wskazówki dotyczące zalecanych robót pielęgnacyjnych.

2. Tabela dendrologiczna

W tabeli dendrologicznej dostępne są informacje na temat takich kwestii, jak:

● nazwy gatunkowe drzew i krzewów w języku polskim i łacińskim
● ocena stanu sanitarnego drzew i krzewów
● parametry dendrometryczne drzew ‒ wysokość, obwód pnia, zasięg korony
● parametry dendrometryczne krzewów ‒ wysokość, powierzchnia zajmowana przez krzew
● określenie stanu sanitarnego

3. Część graficzna

W części graficznej znajdziemy lokalizację drzew na mapie wraz z oznaczeniem numerycznym, które odpowiada numeracji zawartej w części opisowej i tabelarycznej.

Inwentaryzacja dendrologiczna ‒ kiedy należy ją wykonać?

Kiedy najczęściej przeprowadzana jest inwentaryzacja? Przede wszystkim w przypadku składania wniosków o wycinkę, wyceny wycinki, planowania różnego typu inwestycji, waloryzacji zasobów, sporządzania projektu nasadzeń zastępczych czy zarządzania drzewostanem. Inwentaryzacja dendrologiczna umożliwia także wskazanie drzew, które z jakichś powodów zagrażają bezpieczeństwu i należy je usunąć.

Cena inwentaryzacji dendrologicznej?

Ile kosztuje inwentaryzacja dendrologiczna? Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, zazwyczaj sporządzana jest indywidualna wycena. Wśród czynników wpływających na cenę wymienić możemy takie, jak:

  • wielkość terenu,
  • dostępność terenu,
  • zadrzewienie,
  • rodzaj i zadrzewienie projektu.

Podsumowanie

Inwentaryzacja dendrologiczna, inaczej inwentaryzacja zieleni to ilościowy zapis drzew i krzewów. Opracowanie dendrologiczne składa się z części opisowej, z tabeli dendrologicznej oraz z części graficznej. Taka dokumentacja dostarcza szeregu informacji na temat ilości, rozmieszczenia i stanu drzew oraz krzewów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *