Ogrody deszczowe

W ostatnim czasie ogrody deszczowe stały się bardzo popularne. Wszystko to za sprawą zwiększającej się świadomości człowieka o wykorzystywaniu źródeł energii. Także korzyści jakie płyną z takich rozwiązań przekonują, że warto zainwestować w nie czas. Ogrody deszczowe zakładane są zarówno na prywatnej działce jaki i w przestrzeni miejskiej. Z takiego rozwiązania skorzystało między innym miasto Gdańsk, które w swojej miejskiej infrastrukturze znalazło miejsce na tego typu budowlę. Projekt miał pokazać jak w prosty sposób zagospodarować wodę opadową a  jednocześnie zachęcić mieszkańców do budowania własnych ogrodów i  stosowania takich rozwiązań.

Czym jest ogród deszczowy?

Najprościej ujmując jest to nieskomplikowana i efektywna instalacja. Gromadzi i wykorzystujące wodę opadową, czyli deszczówkę trafiającą do niej bezpośrednio lub pochodzącą z powierzchni nieprzepuszczalnych tjk. dachy, chodników, czy przydomowych parkingów.

Stworzenie ogrodu deszczowego, to nasadzenie roślin w gruncie o zwiększonej przepuszczalności i wykorzystanie roślin hydrofitowych. Rośliny hydrofitowe czyli wodnolubne, które mają zwiększoną chłonność wód opadowych. Do takich roślin należą m.in.:

 • irysy,
 • knieć błotna,
 • krwawnica pospolita,
 • żywokost lekarski,
 • sadziec konopiasty,
 • tatarak zwyczajny,
 • strzałka wodna,
 • turzyce,
 • kosaćce,
 • sity,
 • lobelia,
 • fiołki błotne,
 • czy strzałki wodne.

Korzenie bądź kłącza tych roślin zatrzymują z pobranej przez siebie wody metale ciężkie i związki białkowo-tłuszczowe. Podłoże ogrodu, poprzez odpowiednie dobranie warstw piasku i żwiru, zatrzymuje zanieczyszczenia zawarte w wodzie zbieranej z powierzchni nieprzepuszczalnych.

Rodzaje ogrodów deszczowych

Zakładanie ogrodów deszczowych jest możliwe nie tylko dla posiadaczy kawałka ziemi. Ogrody deszczowe mogą powstawać również na balkonach, tarasach, czy przy piwnicznych oknach. Sposób gromadzenia i rozprowadzania wody pozwala na wyróżnienie kilku rodzajów ogrodów deszczowych, m.in.:

 • ogrody deszczowe w różnej wielkości pojemnikach – woda z opadów gromadzona jest w drewnianej skrzyni lub plastikowym pojemniku, które mogą być wyniesione nad powierzchnię terenu. Przy użyciu tego rodzaju ogrodów deszczowych umieszcza się w skrzyni otwór oraz instaluje rynny rozprowadzające wodę do gruntu.
 • ogrody deszczowe w gruncie– forma niewielkiego wgłębienia wykonana na poziomie gruntu, które izoluje się folią do oczek wodnych. Jego lokalizacja musi znajdować się w pobliżu rynien aby umożliwić gromadzenie wód opadowych. W przypadku tego rozwiązania nie występuje proces infiltracji wód opadowych w głąb skorupy ziemskiej. Dlatego też wymagane jest zastosowanie połączenia z kanalizacją burzowa i wbudowanie rury przelewowej w warstwie żwiru.  Wszystko po to aby odprowadzać nadmiar wody. Powyżej żwiru występuje warstwa piasku, następnie ziemia wymieszana z piaskiem a wierzchnią warstwę stanowią kamienie.
 • ogrody deszczowe infiltrujące wodę do gruntu– typ ogrodu zbudowany podobnie do ogrodów deszczowych w gruncie.  Różni się jednak tym, że wykonujemy go bez użycia folii do oczek wodnych. Jego warstwy są bardzo drobne przez co woda szybko wsiąka do gruntu.

Zalety ogrodów deszczowych

 • Zmniejszają ilość wód deszczowych spływających do kanalizacji.
 • Poprawiają jakość odprowadzanych wód opadowych. 
 • Poprawiają estetykę otoczenia, korzystnie wpływają na wartość nieruchomości.
 • Zwiększają bioróżnorodność.

Ogrody deszczowe chłoną wodę opadową o 40% lepiej niż klasyczny trawnik przez zaprojektowany system warstw o różnej przepuszczalności i chłonności wody, stopniowo oddając ją do ekosystemu.

W Polsce mamy ogromny problem z gospodarką wodną. Brakuje miejsc małej retencji, a problem suszy jest nam bliski. Zmienia się klimat, doświadczamy upałów, zim z małą ilością opadów śniegu.  Towarzyszą temu coraz częściej długotrwałe susze. Tworząc ogrody deszczowe wykorzystujemy wodę opadową, która nie trafia do gruntu z nieprzepuszczalnych powierzchni, przynajmniej nie w dużej ilości. Woda opadowa, która gromadzi się na powierzchni nieprzepuszczalnej odprowadzana jest do kanałów ściekowych a z nich do rzek, które w okresie silnych deszczy tworzą zagrożenie powodziowe.

Przeciętny Polak każdego dnia zużywa średnio 150 litrów wody, z czego około 5l. tylko w celach spożywczych. Reszta wykorzystywana jest m.in. do  pod podlewania ogrodu. Przy wykorzystaniu ogrodów deszczowych ilość zużywanej wody można znacznie zmniejszyć, co przyczyni się do zoptymalizowania stanu wód gruntowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *